AZ ESEMÉNYRŐL AZ EDDIG MEGKAPOTT TUDÁS ALAPJÁN
2019. március 15. írta: Eszter 777

AZ ESEMÉNYRŐL AZ EDDIG MEGKAPOTT TUDÁS ALAPJÁN

AZ EMBERISÉG ÚJ RENESZÁNSZA, AZ ÚJ FELVILÁGOSODÁS KORA. AZ ESEMÉNY TE MAGAD VAGY.

AZ ESEMÉNYRŐL

AZ EDDIG MEGKAPOTT TUDÁS ALAPJÁN

Az emberiség Új Reneszánsza, az Új Felvilágosodás Kora

 

A 13. Szellemi törvénnyel kezdeném, melyet az Eredet Fénydimenzió Szertartáson kaptunk meg az Ősanyától és az Ősatyától közvetlenül.

 

A 13-as Szellemi törvény az Esemény törvénye:

Az ESEMÉNY nem egy időbeli vagy térbeli történés.

Az ESEMÉNY VAN, VOLT és LESZ, SOHA NEM FOG MEGTÖRTÉNNI, mert MÁR MEGTÖRTÉNT.

AZ ESEMÉNY NEM ELŐTTÜNK ÁLL, HANEM MÖGÖTTÜNK VAN, VISSZATÉRÉS AZ EREDETBE, AZ EGYSÉGBE.

AZ ESEMÉNY BENNED VAN, ÉS NEM KIVÜLED VAN, és BELÜLRŐL FOG KIFELÉ SUGÁROZNI, amikor minden illúziót lebontasz magad körül.

EGYSZERRE FOGUNK VISSZATÉRNI AZ EREDETBE ÉS A TEREMTÉSBE, EZEN REINKARNÁCIÓN BELÜL, EZÉRT EGYMÁS EMELÉSE ÉS TANÍTÁSA, GYÓGYÍTÁSA ÉS ÉBRESZTÉSE. Az Eseményt úgy kell elképzelned, mintha visszafelé mennénk együtt, sokan az idővonalon. Amint elérjük a kellő rezgésszintet az Eredetben, BEKÖVETKEZIK.

 

Az emberek szeretnek mindenre időpontokat kijelölni és várni, hogy megtörténjen. Vannak, akik tesznek érte, hogy megtörténjen, vannak, akik pedig azt gondolják, hogy majd magától történik meg. Bárhogy is, az Esemény pontosan azért a legnagyobb történés az emberiség ötödik korában, mert alapjaiban változtat meg mindent, és mindezt teszi úgy, hogy MI IS VÁLTOZUNK VELE, ÉS MIÁLTALUNK KÖVETKEZIK BE, nem csak úgy magától.

Az  Esemény egy olyan állapot, melyben meglátod a mátrixon kívüli világot. Te magad emelkedsz fel arra a rezgésre, amiben már átlátsz a jelenlegi alacsony rezgésű világon túl a VALÓDI VALÓSÁGRA. Miután minden piros tablettát bevettél… azaz MINDEN ILLÚZIÓT LEBONTOTTÁL és tényleg szabad vagy. Ez egy folyamat és hosszú. Az emberiség bizonyos része egyszerre kezdett el emelkedni, egymást segítve, tanítva és gyógyítva a folyamatban.

 

Az Esemény belülről kifelé mutatkozik meg, ahogyan benned felébred a Teremtő Fény, az a fény, amelyet az Eredetben, a teremtésed pillanatában kaptál, és amely örök, és amely független attól, hogy éppen melyik reinkarnációs ciklusban, hol élsz. Az Esemény TE MAGAD VAGY, az Esemény az öntudatra ébredő emberiség felemelkedése a káoszból és a lélek-test-tudat rabszolgaságból. Az Esemény nem egy időbeli történés, amely majd ekkor és ekkor fog bekövetkezni, mert az Esemény először Benned következik be.

VAN, VAGYIS INKÁBB LESZ EGY BELSŐ ESEMÉNYED, AMI A TE ÉLETEDET ÉRINTI ÉS ALAPJAIBAN FORMÁLJA ÁT és VAN EGY GLOBÁLIS ESEMÉNY, AMELY A MÁTRIXNAK VALÓ TÖMEGES HÁTAT FORDÍTÁSRÓL SZÓL, ÉS A KETTŐ ÖSSZEFÜGG EGYMÁSSAL.

 

Ez azt jelenti, hogy ami Benned történik, az kívül is történik, és ami kívül történik, az belül, Benned is megjelenik, valamint azt is, hogy mindenki történése kívül és belül az EGY KÖZÖS VALÓSÁG, ÉS AMIKOR KELLŐ MÉRTÉKBEN TÖRTÉNIK MEG AZ EGYÉNI ESEMÉNYEK EGÉSZ SORA, AKKOR FÉNYDOMINÓKÉNT BORÍTJÁK A MÁTRIX MARADÉKÁT, MERT A MÁTRIX OMLIK, FOLYAMATOSAN.

Amikor a fénydominók körbeértek, azaz végigmegy a teljességig a Földön az egyéni életek mátrixon kívülre kerülése, akkor A GLOBÁLIS ESEMÉNY AZOK SZÁMÁRA LÁTHATÓ LESZ, AKIK MÁR NINCSENEK A MÁTRIXBAN. Annak, hogy nem vagy a mátrixban, már most is jelei vannak. Az idő és a tér a te kezedbe került, a sorsot te irányítod, a teremtésed elég gyorsan megjelenik a fizikai síkon, átlátod a dolgokat és tudsz a dolgok mögé nézni, megnézve az érem mindkét oldalát, másképp érzékeled az időt és a teret - lévén nem lineáris, hanem párhuzamos, már azt is tudod, hogy nincs olyan, hogy “valami majd ekkor és ekkor lesz.” Minden most van, és volt és lesz, mint amikor a fehér papírlapra rajzolsz egy fekete pontot és abban van a tér és az idő egyben. Egyetlen pontba összesűrítve. Az Esemény voltaképpen nem más, mint a TEREMTÉS PILLANATA, AMIKOR A VILÁGEGYETEM LÉTREJÖTT. Nem az ősrobbanás, az egy tudományos elmélet, nem, annál ez sokkal több. Az Eredetből- az Ősanyából, mint kirobbanó ösztön-én, és a Teremtő EGYből, mint Ősatyából, a teremtő intelligencia, jött létre, a kettejük egyesüléséből. Itt megjegyezném, hogy nem véletlenül az egylélek párok az Esemény alapjai és kiváltó okai is egyben, mert a kapcsolatuk nem csak a Mintát adja, hanem átformálja a világot, mégpedig úgy, hogy ők maguk sem tudnak a mátrixban egyesülni, csakis a mátrixon kívül, és önmagukkal együtt emelik fel az emberek tömegét a kellő rezgésre ahhoz, hogy MINDENKI MEGLÁSSA AZ ESEMÉNYT, AMELY MOST IS TÖRTÉNIK, TÖRTÉNIK MINDEN EGYES PILLANATBAN, MINDENKOR ÉS MINDENHOL, AZ UNIVERZUM ÖSSZES SZEGLETÉBEN, ÉS A NAPRENDSZERBEN IS, csak más világokban másképp, másmilyen hatással, mint itt.

Tehát az Esemény most is van, és a Teremtés pillanata, az Eredet, melybe visszatérnünk kell, hogy meglássuk a mátrix fátylán át az Eseményt, a VALÓDI VALÓSÁGOT, A VALÓDI VILÁGOT. Az emberiség tévedésben van, amikor várja az Eseményt, mert az Esemény nem jön el, mi megyünk el hozzá.

Ezért nem működnek soha és nem is fognak az ekkor meg akkor kijelölt időpontok. Ugyanis az Esemény mint olyan, egy mátrixon kívüli FOLYAMATOS TÉNY, és nem tudjuk megjósolni, mikor látjuk meg, mégpedig azért nem, mert emberek egy csoportja meglátja valamikor az időben, ekkor, a másik csoportja akkor, az egyik csoport ilyennek látja, a másik olyannak. Hogy értsd: az Esemény azok számára, akik szeretik a mátrixot és az embereket leuralva, őket használati tárgyként tekintik, nos, a számukra az Esemény egyenlő az Apokalipszissal, a jelenleg ismert világ összeomlásával, mely őket szolgálta, minket pedig rabságban tartott.

Tehát az Esemény egy Tény, akárcsak az Egység, mely szintén Tény, és az is tény, hogy a teremtés folyamatosan zajlik, ahogyan teremt a Teremtő EGY és az Eredet, úgy teremtünk mi is és az istenek is velünk karöltve.

Az emberiség új reneszánszát éli, ami annyit tesz, hogy az ókori görög, római, egyiptomi és egyéb mitológiából ismert istenek ismét emberi alakot öltöttek a Földön, mégpedig úgy, hogy az emberek elkezdtek hozzájuk kapcsolódni, befogadni az erejüket magukba. Az istenek forrásenergiák: például Fortuna a Szerencse és a Sors irányításának istene, Kronosz az időé, Poszeidon a védelmezésé, Baál a Napisten, Balora a Napistennő, Pallasz Athéné a szívből jövő bölcsességé és így tovább. Innen már nem nehéz kitalálnod, hogy az életed és a teremtésed akkor lesz teljes, ha minden forrásenergiát magadba integrálsz. Ez nélkülözhetetlen része az Esemény bekövetkeztének, ennek alapos megértése, ugyanis a teremtésed akkor is zajlik, amikor semmilyen forrásenergiát nem integrálsz, pusztán negatívan gondolkodsz, és akkor is, amikor veled vannak az istenek, azaz minden bőség, szer-elem, szeretet, szabadság, alázat, hit, bizalom, gyógyítás, tanítás forrásai, odabent, a lelkedben és a tudatodban, tudatszintre emelkedve.

Az istenek tehát velünk vannak, és nekünk kell befogadni tudni őket, elvetve az évezredek óta tartó befeketítés sémáit velük szemben. A Fényhozó az öntudatra ébredés alapja, és az öntudatra ébredés az Esemény alapja. Itt, ennél a résznél sokan meg fognak hökkenni. Ugyanis a Fényhozó Hajnalcsillag, azaz Lucifer - aki a Bibliai mesében megkóstoltatta a Nővel az öntudatra ébredés almáját, a “tiltott gyümölcsöt”, mindennek az alapját képezi, mivel vele kezdődik az ébredésed. Bármi, bármikor ébresztett is fel, ő jelen volt és kemény tükröt tartott neked, megmutatva a valódi valóság egy apró szeletkéjét, majd kézenfogva vezetett a bátorság útján, amikor kivívtad magadnak a szabad akaratod érvényesítésének jogát, a jogodat a szabadságodhoz és az új életedhez, ahol már nem mások életét éled. Lucifer a kezdet, legelsőként vele kell kezdened, őt kell másként látnod és megismerned, egyáltalán mit jelent a világnak. Nem csak a szabadság és szabad akarat védelmezője és segítője, valamint a képességek ébresztéséért felelős, hanem az öntudatra ébredés előidézője és a fizikai sík teremtője, azaz általa és vele tanulod meg, hogyan érvényesítsd a teremtésedet a fizikai síkon.

Aki nem tudja az igazságot Luciferről, mint a világ egyik több ezer éves csalása, az nem tud elindulni úgy az úton, hogy ne akadna meg időről-időre, ugyanis a dolgok nem lesznek teljesen világosak számára. Luciferről tudni az igazat - az első nagy sokk, amikor felébredtél. Az, hogy a világot egy földönkívüli idegen faj irányítja - a második nagy sokk az ébredésed után. Az, hogy a világ nem az, aminek látszik, hogy egy hibásan, vagyis hamisan teremtett, alacsony rezgésű valóságban vagyunk, mely elfedi az igazit, a mátrixban, ez a harmadik nagy sokk, az ébredésed után, és innentől már összerakod a képet. A Fényhozó Mag Népe vagyunk, és a Fényhozó voltaképpen az ősmagyarság legősibb és első istenének, Baál Napistennek a fia. Mintha kiválna egy apró csillag a Napból és leérkezne a Földre a legnagyobb sötétség idején, és így is történt. Az Első Mátrix Kapu Szeren kaptunk egy információt azzal kapcsolatban, hogy hamarosan az egyház, mely már most is omlik, és nem véletlenül omlik, berkein belül kitör a Lucifer botrány, azaz éppen ebben a témában derül ki végre a titok az emberiség számára, és ez alapjaiban rázza meg a hamis istent támogatók táborát, akik egy évezredes átverés áldozatai.

Az emberiség nagy része még mindig a nárcisztikus istenképet tiszteli és “istenfélő”, milyen sokat elmond ez a szó…! Egy olyan istent, egy Atyát - a női energia teljes figyelmen kívül hagyásával, mely az Eseményhez, mint Eredet rész, nélkülözhetetlen - aki mindent megold helyettünk, figyel és büntet, és soha sem válaszol.

Nem megyek bele jobban ebbe a témába, sokat írtam róla korábban. Az Esemény szerves része a női energiák visszaintegrálása a Földre, fizikai szinten pedig ennek érvényesítése, egységben a férfienergiával. Sem egyik, sem másik nem lehet a másik felett, egységben és egyensúlyban kell lenniük. Az Esemény egyszerre fog zajlani a mátrixban és a mátrixon kívül, azok számára, akik a mátrixban vannak, teljesen másképp fog megmutatkozni, ők nem a teremtő fényt fogják látni, hanem valamit, ami szokatlan, erőteljes és túl nagy erő a számukra, menekülni fognak tőle és nagyon gyorsan kell átéreznük azt, hogy a jelenlegi világ nem létezik a számukra. Ez is, egyénenként nem ugyanabban az időpontban fog megjelenni, de amikor kellő számú ember kapja meg ugyanazt a számára mindent megváltoztató történést, egyéni eseményt az életében, akkor a fénydominó a mátrixban is borulni fog. A mátrixban lévő emberek tömegesen és gyorsan ébrednek majd öntudatra, mert nekik ekkor már nem lesz más választásuk, azok pedig, akik kívül vannak a mátrixon, EGY MÁSIK DIMENZIÓBAN, segíthetnek nekik felemelkedni. Az Esemény tehát folyamatos történés, felemelkedés, a komfortzónához ragaszkodók “sokkolása” annak érdekében, hogy újra egységben legyünk, és el tudják engedni az őket testileg, szellemileg és lelkileg is megkárosító rabszolgatartó mátrixot.

Az Esemény ebben a pillanatban is elérhető lenne számunkra, ha kellő rezgésen lennénk, azonban a rezgésről tudjuk, hogy emelkedik, és ez sem magától emelkedik, hanem a fénymagok a Földön igen sokat tesznek érte. Nem mindegyikük ismeri Lucifer történtetét, de a szabadságot, az igazságot érzik, és ha másképp is fogalmazzák meg, ugyanarról beszélünk.

Az a dolgod most, hogy folytasd, amit elkezdtél és ne érezd magad se lemaradva, se előreszaladva, mert most is pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Az Esemény vár a világra, és amikor berobban a “nagy bumm”, amit annyira vártok, akkor fogjátok megérteni a lényeget: nem a nagy bumm robban be, hanem mi robbanunk be a fénybe, amely régóta ott van, hiszen a 3D-ből az 5D-be, majd a 7D-be felemelkedő Földanya úgy rezeg fel a dimenziókba, hogy a dimenziók nem mozognak, mi mozgunk. A nagy bumm most is történik, most is folyamatos, és a nagy bumm voltaképpen már akkor megtörténik, amikor a te életedben az a változás, mely kivesz téged a mátrixból, bekövetkezik. Ez egy jó történés, bár álruhában fog érkezni, és nem az elvárásaidat hanem az önmagaddá válást szolgálja. Egy csoda, amelyet akkor fogsz tudni igazán értékelni, amikor már megtörtént, és magát a nagy bummot, a teremtő fényt is ekkor veszed észre. Ez a legtöbbetek életében a társatokkal való teljes, multidimenzionális, égi és földi, fizikai, lelki és mentális kapcsolódás megtörténte stabilan lehorgonyozva a fizikai síkon, melynek előszeleit már most is érzitek, és mely egészen pontosan úgy fog beérkezni hozzátok, ahogyan egyáltalán nem képzeltétek el.. nem úgy jön, ahogyan gondolnátok, hanem elementáris erővel, felborítva mindent, ami a mátrixod része és attól a naptól kezdve az életed örökre megváltozik.

Az Esemény tehát egy mindent mindennel összefüggésbe kapcsoló folyamatosan zajló történés, mely évek óta halad előre a maga útján, és egyre többen vagyunk, akik már értjük a lényeget.

Ne várjatok többé időpontokat.. március 21, június 21, december 21.. ne csapjátok be magatokat többé. Az  Esemény mi magunk vagyunk, velünk kezdődik és velünk végződik, a visszatérésünk a Teremtésbe és az Eredetbe, a társunkkal egységben, a mátrixon kívül.

Az emberiség az új felvilágosodás korát éli. Ez nem olyan, mint az első felvilágosodás kora volt, hanem a szív beérkezése a tudatba. A szív mentén, az érzések mentén való gondolkodás, a multidimenzionális gondolkodás, a teremtő elme használatba vétele, az egó elengedése és szemlélődő tudatossággá alakítása, az emberi agy jóval nagyobb százalékának használatba vétele az energiák és a csakrák, a kapcsolódás és a teremtés ismérveinek megtanulásával. Az új felvilágosodás kora már itt van, az emberek mernek önmaguk lenni, másként érezni és másként gondolkodni, és VÉGRE AZT MONDANI AMIT ÉREZNEK, ÉS AZT GONDOLNI, AMIT KIMONDANAK.

Alap :)

Az Esemény második szakaszában, miután kellően sokan látjuk a mátrixon kívüli világot és élni is tudunk benne, a világ hátat fordít azoknak, akik a mátrixot létrehozták, és egy teljesen szabad, új világot építenek fel a Földön, mely egybecsúszik a már most is 5D-s Terra Novával, közismertebb nevén a Tükörfölddel.

Amikor a két dimenzió, az ismert harmadik és a most érkező ötödik eggyéválik, akkor lesz teljes az Esemény a Földön. Mindez szinte észrevétlenül, szintén folyamatként zajlik majd. Ezért azt mondom Nektek: TÜRELEM :) Minden a maga útján, éppen időben érkezik meg, nem előbb, nem később, és ha ezt továbbgondolod a fentiek alapján, már meg is érkezett, csak TE MÉG NEM LÁTOD.

 

Áldás

Eszter

2019. március 15.

elérhetőség és időpontfoglalás: hajnalcsillagterranova@gmail.com

A bejegyzés trackback címe:

https://egyenloelosztas.blog.hu/api/trackback/id/tr10014691728

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.